144

دادستان کانادایی می‌گوید دستکم ۶ هزار نفر از کودکان بومی که بر اساس قانونی اجباری از والدین‌شان جدا شده و در مدارس شبانه‌روزی نگهداری می‌شدند، جان خود را در این مدارس از دست داده‌اند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مرکز دانشجویی حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران، یک مقام کانادایی اعلام کرد دستکم ۶ هزار کودک بومی زمانی که در سیستم مدارس شبانه‌روزی کانادا نگهداری می‌شدند، جان خود را از دست دادند.
مدارس شبانه‌روزی بومی‌ها سیستمی بود که بر اساس آن کودکان بومی‌های کانادا به اجبار از والدین خود جدا می‌شدند تا در این مدارس به صورت کامل در فرهنگ کانادایی مستحل شوند. این سیستم تا اوایل قرن بیستم جریان داشت.
دادستان مورای سینکلر، رئیس کمیسیون حقیقت و آشتی، که مسؤول بررسی رویدادهای مرتبط با مدارس شبانه‌روزی است می‌گوید این رقم تخمینی است و تعداد واقعی ممکن است بسیار بیشتر باشد.
سینکلر در گفتگویی که در ایندیپندنت منتشر شد، گفت: “فکر می کنیم حتی نزدیک رقم مجموع مرگ و میرها نشده‌ایم زیرا اسنادی که درباره این موضوعات باقی مانده‌اند، بسیار کم هستند.”
آماد جدید درباره مرگ و میرها پس از آن منتشر می‌شود که بورلی مک‌لاچلین، دادستان ارشد دادگاه عالی کانادا، اعلام کرد کشورش دست به “نسل‌کشی فرهنگی” علیه مردم بومی زده است.
وی می‌گوید کانادا نابودسازی فرهنگی و حذف را در پیش گرفته بود. تحلیلی که سینکلر نیز با آن موافق است. “فکر می‌کنم به عنوان کمیسیونرها به نتیجه رسیده‌ایم که عبارت نسل‌کشی فرهنگی بهترین توصیف برای آنچه رخ داده است، می‌باشد.”
سینکلر افزود: “اگر کسی امروز سعی می‌کرد چنین کاری انجام دهد به آسانی بر اساس کنوانسون نسل‌کشی تحت تعقیب قضایی قرار می‌گرفت.”

تاریخ انتشار مطلب:۱۳۹۴/۰۳/۱۰ - ۱۶:۳۴