484

معاون اجرایی مرکز دانشجویی حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران(صلح زیبا) گفت: با توجه به همسایگی کشور عراق و حساسیت هایی که وجود دارد به خصوص در بحث مبارزه با تروریسم اخیرا در مرکز دانشجویی حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران کارگروهی برای رصد و پاییش دقیق وضعیت عراق تأسیس کردیم

معاون اجرایی مرکز دانشجویی حقوق بشر اسلامی در خبرگزاری برنا با اشاره به ضرورت پرداختن به مسائل عراق گفت: با توجه به همسایگی کشور عراق و حساسیت هایی که وجود دارد به خصوص در بحث مبارزه با تروریسم اخیرا در مرکز دانشجویی حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران  کارگروهی برای رصد و پاییش دقیق وضعیت عراق تأسیس کردیم، همچنین آقای حکیم به عنوان مسئول این کارگروه از سوی آقای واحدی رئیس مرکز منصوب شدند و انشالله کار خود را از امروز آغاز می کنند.

وی در ادامه تصریح کرد، در  مرکز دانشجویی حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران پیرامون اخذ مقام مشورتی سازمان ملل متحد پیشرفت ۶۰ درصدی داشتیم و در آستانه اخذ این مقام هستیم. خوشبختانه دفاتر موسسه صلح زیبا به ۱۸ شعبه افزایش پیدا کرده است.

تاریخ انتشار مطلب:۱۳۹۶/۰۵/۱۰ - ۱۵:۲۸