467
یادداشت//

سکینه السادات پاد معاون حقوق بشر اسلامی مرکز دانشجویی حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران(صلح زیبا) با انتشار یادداشتی به بررسی ابعاد حقوقی فرمان اجرایی ترامپ مبنی بر ممنوعیت ورود اتباع هفت کشور اسلامی به آمریکا پرداخت

آمریکا این روزها ,هویتی واقعی از حقیقتی است که در مجاز دموکراسی و پیشرفت سالها، همه فرهنگ ها و اصالتها را در هم کوبیده وخود را یگانه مظهر مطلوب بشر معرفی می کرد .انتخاب دونالد ترامپ قبل از اینکه بخواهد به عنوان یک پدیده بین المل واز جهت تعیین روابط در نظام بین الملل تفسیر و تعریف شود می بایست از جایگاه و خواستگاه واقعی فرهنگ وتمدن امریکایی مورد واکاوی قرار گیرد .نه جای تاسف است ونه تعجب بلکه یک اتفاق طبیعی مبتنی بر خواست و اراده آمریکا و آمریکایی ظهور وبروز کرده است .

حقیقتی که نه پایبند به حقوق دیگر انسانها است ونه اساسا در نظام فکریش انسانهای دیگر دارای حقوق می باشند.

در دستور اجرایی رئیس جمهور جدید آمریکا مبنی بر منع ورود مسلمانان به آمریکا کشوری که ازهرروزنه ای برای تحمیل فرهنگ خود در بین دیگر ملل استفاده کرده است و مطابق عرف رایج دردنیابسیاردانشجو,دانشمند و تجار… با قصد علم آموزی تجارت در آنجا سرمایه گزاری کرده اند وسرمایه عمر و سرمایه مادی کرده اند حال رئیس جمهورجدیدآمریکا با چشم بستن نسبت به همه این مباحث مهم که از جهت حقوق بین الملل برای صاحبان آنها محترم شمرده شده است؛ اقدام به دستوری نمودند اگر چه در تاریخچه آمریکا مواردی نظیر توقیف و بازداشت آمریکایی های متولد در ژاپن در طول جنگ جهانی دوم وجود دارد؛ اما بسیاری از کسانی که بدون توجه ویا اطلاع از این تاریخ و فرهنگ آمریکا را به گونه دیگر تصویر و تصور می کردند؛اکنون در شک دوگانگی فرو رفته اند .

دولت مدعی آمریکا که دنبال نظم نوین جهانی و دهکده جهانی بوده است اکنون خود را در معرض قضاوت تاریخی از حیث ظهور تناقضات گفتاری سالیان متمادی ودر واقع اقرار به ناکار آمدی این گفتارها و رفتارها جدید قرار داده است.

اکنون می بایست سازمانهای بین المللی و دیگر نهادهای حقوق بشری صادقانه و به صراحت مواضع خود را در مقابل دولتی که خود راحامی حقوق بشر در داخل و خارج معرفی کرده است ودارای حق وتو در سازمان ملل است اعلام دارند.

دولت آمریکا و شخص آقای ترامپ پس از ادای سوگند مسوولیت حمایت از حقوق بشر در داخل آمریکا و مطابق ادعای هایش که هرگز عملی نشده است در خارج از کشور را نیز به عهده دارد .

اگرچه در طول دوران تبلیغات انتخاباتی رئیس جمهور آمریکا ,زنان سیاه پوستان ,و معلولان و مسلمانان بارها تحقیر شدند ،لیکن به بهانه دموکراسی هرگز مدعیان حقوق بشرنسبت به این ادبیات عملکرد قابل قبولی از خود بروزندادند.

در شرایط کنونی که دولت آمریکا مسبب خیلی ازجنگها خصوصا در مناطق غرب آسیا می باشد شاهد تروریسم خشن وبی سابقه هستیم این دستور اجرایی فراربه جلو می باشد .

صلح و همکاری و همزیستی مسالمت آمیز بین اللملی در منشور و بسیاری از اسناد بین المللی مورد تاکید واقع شده است و به عنوان یک قاعده و اصل درنظام حقوق بین الملل مورد وفاق می باشد و مسلمانان به عنوان بخشی از مخاطبین و محرومین از حق در فرمان رئیس جمهور جدید آمریکا در حالی حقوقشان مورد نقض آشکاری از جهات مختلف جنبه های حقوق انسانی واقع شده است، که در دین مبین وناب و مهربانی اسلام تاکید فراوان بر زندگی مسالمت آمیز ,دادو ستد بر مبنای رعایت قواعد انصاف و عدالت و نیز علم آموزی در دور دست ترین نقاط عالم شده است. لذا این نقض آشکار هم از جهت نظام حقوق بین الملل مورد اعتراض جدی است و هم ازنگاه مترقی اسلام مردود و خلاف حقوق بشر است .

دنیای خسته از منازعات که مثلا با برگزاری کنفرانس های صلح لاهه و تشکیل کنوانسیون سالهای ۱۸۹۹و۱۹۰۷میلادی امیدواربه پایان جنگ بود

که البته آمریکا در این سالها از جامعه ملل عقب بودلیکن سرانجام دو ابر قدرت آن زمان شوروی و آمریکا و شوروی با پیوستن و پذیرفتن معاهدات بین المللی پس از جنگ جهانی دوم و تشکیل سازمان ملل متحد اصل ممنوعیت تهدید و پیش شرط مهم همزیستی مسالمت آمیز را محقق کردند .

اصل پذیرفته شده لزوم وفاءبه عهد به عنوان یک هنجار اصیل و مورد قبول همه ادیان و ملتها مبنای عملکرد سیاست خارجی در دولتها قرار گرفت و یقینا دولتها قطع نظر از هر دین و نگاه و مسلکی می بایست با پایبندی به اصول بین الملل و نیز احترام به سازمانهای بین المللی از تنش و عدم خشونت و صلح پایدارکه پیوسته مورد تاکید دین مبین اسلام بوده است یعنی دین مخاطبین خاص دستور رئیس جمهور جدید آمریکا بکاهند .

دین اسلام کرارا بر نفی نژاد پرستی و حقوق انسانی ابناءبشر تاکید داشته است در آیه ۱۳سوره حجرات است آمده است: همه انسانها از یک مرد و یک زن آفریده شده اند این اختلافات امروزی جهت آشنایی داشتن بیشتر با یکدیگر است ضمن اینکه گرامترین انسانها نزد خداوند فارغ از هرگونه قوم و قبیله و نژاد و جنس پرهیز گارترین انسانها هستند .

آیا پیروان چنان دینی شایسته است مورد چنان اهانتی از طرف دولت آمریکا واقع شوند ؟!!
آیا جامعه بین المللی نگران نقض حقوق بشر دولتی و سیستماتیک از طرف دولت آمریکا نیستند ؟!! و آیا فرمان اجرایی ترامپ مبنی بر ممنوعیت ورود اتباع ایران ,عراق ,لیبی,سومالی ,سوریه و یمن و مصونیت شهروندان عربستان در حالی که نقش شهروندان عربستان در حوادث یازده سپتامبر علنی و در معرض و شناسایی دنیا قرار گرفت؛ قبل از اینکه محدودیت و نقض آشکارحقوق کشور های موضوع این فرمان اجرایی باشد، نقض حقوق ملت آمریکا و تهدید امنیت آمریکا ازجهت مصونیت کشورهایی که مهد پرورش تفکرافراطی تکفیری می باشند نیست ؟!!

و آیا نقض حقوق بشر دولتی قدرتمند بار دیگر دنیا را به یاد دوران قهقرا اصاله الحرب نمی اندازد.

آنچه که انتظار می رود اندیشمندان و عقلاء جامعه آمریکا و نهادهای مسوول بین المللی زودتر نسبت به آن واکنش تاریخی مناسبی داشته باشند به شرح ذیل پیشنهاد می شود :
۱-به سرعت مبتنی بر اعلامیه جهانی حقوق بشر که تا حدودی مناسبات و ارتباطات انسانها را با هم نوعان خود در قالبی حقوقی و مشترک البته ناقص اما قابل احترام با تکیه برمبانی هفت گانه منشور بین المللی حقوق بشر جایگاه خود را بیشتر از این در انسانیت و ارز شهای انسانی تنزل ندهند و به تجویزوبا استفاده از اهرمهای قانونی داخلی و اصول پذیرفته شده بین المللی اجازه ندهند رئیس جمهور جدیدشان بر چالشهای بسیارو فراوان کشورشان را از جهت نقض حقوق انسانی با اندیشمندان دنیا و ادیان توحیدی افزوده نشود وبا ارائه راه کارهای عقلانی جلوی بی احترامی و نقض آشکار حقوق ملتها خصوصا کشورهایی که خود بیشترین آسیب را از جانب تروریسم مورد حمایت دولتشان دیده اند را که اکنون مورد ممنوعیت ورود به آمریکا واقع شده اند بگیرند .

۲-دولت آمریکا نمی تواند خلاف هنجارهای پذیرفته شده بین المللی علی رغم پذیرش دانشجو در سالهای متمادی و جلب اعتماد شهروندان دیگر کشورها واتفاقا تشویق آنها به تحصیل در آمریکا عملا مسبب تحمیل خسارات مادی و معنوی فراوان برآنها شود.

لذا توصیه می شود با نظر به قوانین بین‌المللی نسبت به عواقب نقض حقوق مادی و معنوی دانشجویان مسلمان مشغول تحصیل در آمریکا که اکنون با نقض عهد مانع ورود آنها به خاک آمریکا شده به دولت متبوع خود هشدار دهند و به وکلای با وجدان آمریکا پیشنهاد می شود داوطلبانه علیه رئیس جمهور آمریکا اقامه دعوی نموده و نسبت به لغو این دستور اجرایی رئیس جمهور خود اقدامات قانونی را انجام دهند تا حیثیت نظام آمریکا را بیشتر از این نزد ملتها خدشه دار نکند .

۳-حقوقدانان و اندیشمندان آمریکایی نسبت به نتایج حاصل از این دستور اجرایی که احتمالا معلق شدن ونقض یک جانبه خیلی از تعهدات اتباع و شرکتهای آمریکایی با کشورهای موضوع این دستور است به دولت خود گوشزد کرده و داوطلبانه نسبت به استیفاء حقوق تجارو همه افرادی که در پرتو اعتماد با تکیه بر قوانین و اصول حقوقی حاکم بر نظام بین المللی اقدام به سرمایه گذاری نموده اند تلاش نمایند .

اما به طور ویژه دولت جمهوری اسلامی ایران می بایست با اقدام پایاپای وحتی قویتر با تکیه بر منطق محکم و اصولی جمهوری اسلامی ایران که مبتنی بر آموزهای اسلام ناب می باشد حقوق بشر آمریکایی را به چالش کشانده وبا قدرت و حمایت ملت سلحشور ایران اسلامی نسبت به حقوق ملت مظلوم ایران که بیشترین خسارت رااز جانب تروریسم مورد حمایت دولت آمریکا دیده است وبرای برقراری صلح و دوستی در دنیا بیشترین هزینه رادر مواجهه با جبهه متجحر و خشک مغز متحد آمریکا که اساسا حرمتی برای حقوق بشر و انسانیت قابل نیست داده است قاطعانه دفاع نماید و از طریق پیگیرهای جدی دیپلماتیک نه فقط به خاطر نقض حقوق اتباع خود که به خاطر رسالتی که بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی بر عهده اش گذاشته شده است یعنی مبارزه با مظاهر استکبار و دفاع از مظلومین در سراسر عالم است موجبات شفافیت را در افکار عمومی دنیا فراهم نماید

و اجازه ندهد با این گونه دستورات خلاف عرف بین الملل جایگاه شاکی و متشاکی آسیب دیده وآسیب زننده قلب شود .

به همه سازمانهای حقوق بشری و شخص دبیر کل سازمان ملل یاد آوری می کنیم که از شانیت و جایگاه خود دفاع نموده و جلوی نقض دولتی حقوق بشر را توسط دولتی که دارای حق وتو می باشد بگیرد و آشکارا اعتبار خود را با ملاحظات نامناسب سیاسی مخدوش نکند.

*سکینه السادات پاد ، معاون حقوق بشر اسلامی مرکز دانشجویی حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران (صلح زیبا)

تاریخ انتشار مطلب:۱۳۹۵/۱۱/۱۳ - ۲۱:۰۰