101

عضو شورای مرکزی و معاونت علمی پژوهشی مرکز حقوق بشر دانشجویی گفت: حمله نظامی عربستان ناقض “حق تعیین سرنوشت”ملت یمن است.

محمدصادق فقفوری عضو شورای مرکزی مرکز حقوق بشر دانشجویی کشور(صلح زیبا) در گفت‌و‌گو با خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی موسسه صلح زیبا ، با اشاره به تجاوز عربستان به یمن، اظهار داشت: حمله عربستان به یمن از ابعاد مختلف قابل بررسی است و می‌توان آن را از دو بعد حقوق بشر و حقوق بین‌الملل بررسی کرد.
وی با اشاره به بعد حقوق بشر این تجاوز افزود: در حقوق بشر اصلی با عنوان “حق تعیین سرنوشت” وجود دارد که دارای دو وجه رفع استعمار و استبداد است، استعمار ناظر بر بعد خارجی و استبداد ناظر بر بعد داخلی این مسئله است.
عضو شورای مرکزی مرکز حقوق بشر دانشجویی کشور(صلح زیبا) تصریح کرد: طبق این حق مردم هر ملتی حق دارند سرنوشت داخلی‌شان را خود مشخص کنند و سلطه خارجی را نپذیرفتند. این مسئله در قانون اساسی همه کشورها وجود دارد و اصل نپذیرفتنی از سوی کشورهای خارجی نیست.
فقفوری ادامه داد: تجاوز نظامی عربستان به کشور یمن ناقض صریح حق تعیین سرنوشت مردم یمن است.
وی افزود: این مسئله دو نتیجه به دنبال دارد و حق دفاع مشروع را برای برای ملت یمن و سایر کشورها در حمایت از یمن فراهم می‌کند. اینکه کشورها به حمله نظامی عربستان پاسخ دهند و مسئولیت بین‌المللی عربستان را در پی دارد که براساس آن کشورهای جهان حق هرگونه برخوردی را با دولت عربستان پیدا می‌کنند.
این فعال دانشجویی با اشاره به اینکه حمله عربستان به یمن و حمایت کشورهای اروپایی و آمریکایی از عربستان چندین اصل حقوق بین‌الملل را نقض می‌کند، تصریح کرد: یکی از این موارد نقض حاکمیت ملی دولت هاست که در این زمینه نقض حاکمیت ملی یمن مورد نقض قرار گرفته است.
وی با اشاره به اینکه عربستان در توجیه حمله به یمن از مسئله به مخاطره افتادن امنیت ملی خود نام می‌برد، تصریح کرد: مرجع تشخیص چنین مسئله‌ای شورای امنیت سازمان ملل است، نه خود کشورها و حتی اگر تصور کنیم شورای امنیت نیز این مسئله را تایید کرده، این حق نباید موجب حمله عربستان به مناطق غیر‌نظامی یمن شود و این در حالی است که عربستان در تجاوزات مختلف خود به یمن باعث کشته شدن زنان، کودکان و غیرنظامیان شد.
فقفوری تاکید کرد: مسئله حقوق بشر و به مخاطره افتادن آن در یمن قابل پیگیری است.

تاریخ انتشار مطلب:۱۳۹۴/۰۲/۱۹ - ۱۶:۳۵